Nákupní řád

 1. Práva a povinnosti prodejce

  Prodejcem je společnost Tympanum s.r.o., Bolzanova 1615/1, Praha 1, 110 00, IČO 27605671

  1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.
   Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
   Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
  2. Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.4. prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).
  3. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Tympanum.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.5. je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
  4. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.2., prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

  

 1. Práva a povinnosti nakupujícího

  1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  2. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
  3. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat emailem nebo telefonicky do jedné hodiny od jejího odeslání.
  4. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za podmínky, že nebyl porušen obal.

   Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
   • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a nesmí být porušen igelitový přebal.
     
  5. 1.Nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce

   Tympanum s.r.o.
   Bolzanova 1615/1
   110 00 Praha 1


   Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
   Kontakt: Josef Burkovský, burkovsky@tympanum.cz
  6. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku Tympanum.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.