Reklamační řád

 

Prodejce: Tympanum s.r.o., Bolzanova 1615/1, Praha 1, 110 00, IČO 27605671

 1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:
  • E-mailem
   Zasláním e-mailu na adresu info@tympanum.cz
  • Telefonicky
   Telefonní číslo:  +420 777 818 896
  • Poštou

   Zasláním reklamace na adresu:

   Tympanum s.r.o.
   Bolzanova 1615/1
   110 00 Praha 1


    
 2. Každá reklamace musí obsahovat:
  • číslo objednávky (viz email o potvrzení objednávky)
  • popis zjištěných závad a jejich projevů
 3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 4. Každá reklamace je zaznamenána a kupujícímu přístupná na vyžádání

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

Zákon o ochraně spotřebitele
Občanský zákoník