Alan a Barbara Peasovi | Tvůrce | Tympanum


Alan a Barbara Peasovi

Poslední aktualizace: 2.11.2017 09:11


Spolupráce na titulech

Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

Alan a Barbara Peasovi: Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

Muži a ženy jsou odlišné bytosti.

Že je to v dnešní době odvážné tvrzení? Ti, kteří se vzpírají myšlence, že biologické danosti ovlivňují naše chování, tak často činí s nejlepšími úmysly, neboť chtějí oponovat sexistickým názorům. Zaměňují však pojmy rovnost a stejnost, označující zcela odlišné skutečnosti. V této audioknize se dozvíte o vědeckých poznatcích, které potvrzují, že muži a ženy jsou fyzicky i mentálně hluboce rozdílní. Pomůže vám k tomu, abyste vedli šťastnější, zdravější a harmoničtější život.

 

Více informací