Ochrana osobních údajů

Tympanum.cz - záruka bezpečného nákupu

Nakupování v obchodě Tympanum.cz je nejen pohodlné, ale také bezpečné.

 

Osobní údaje zákazníků

 1. Kupující (uživatel) bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou prodávajícím zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy. 
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje sám, případně pověří zpracováním třetí osobu – zpracovatele, a to zejména poskytovatele a správce informačních systémů prodávajícího, poskytovatele cloudových služeb prodávajícího. Kupující dále bere na vědomí, že poskytovatel předá v případě objednávky osobní údaje dalším správcům, a to přepravním společnostem, které doručí objednaný hmotný předmět koupě Kupujícímu. V případě, že si Kupující přeje zaslat hmotný předmět koupě do země mimo EU, bere kupující na vědomí, že prodávající pověří zpracováním osobních údajů dalšího správce, a to přepravní společnost se sídlem mimo EU.
 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem), a dále bude jeho e-mailová adresa využita k zasílání obchodních sdělení. Z odebírání obchodních sdělení je možné se kdykoliv odhlásit.
 4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle čl. 12 a následujících GDPR informován o zpracování jeho osobních údajů.
 5. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.

 

 

Informační povinnost správce

 1. Kdo spravuje moje osobní údaje?

  Pokud jste zákazníkem Tympana, osobou navštěvující webové stránky Tympana, osobou v e-mailingové databázi Tympana a nebo jinak jednáte s Tympanem (např. v souvislosti se zřízením konsignačního skladu společnosti Tympanum), je správcem Vašich osobních údajů Tympanum.

 2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

  Tympanum jako správce můžete kontaktovat na adrese Tympanum s.r.o. Bolzanova 1615/1, Praha 1, 110 00 E-mail: info@tympanum.cz

 3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Tympana?

  Jelikož nejsme orgánem veřejné moci, nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

 4. Kdy se mohu já jako fyzická osoba obrátit na Tympanum ve věci ochrany osobních údajů?

  Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.

 5. Z jakého důvodu zpracovává Tympanum moje osobní údaje?

  Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste si koupili přes internet některou z námi nabízených audioknih). Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že jste registrovaným uživatelem našich webových stránek. Z Vašich osobních údajů zpracováváme také IP adresu zařízení, ze kterého jste provedli objednávku. Dále pak zpracováváme údaje o chování Vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí nástroje Google Analytics. Anonymizované údaje používáme pro účely ke sledování návštěvnosti našich stránek.

 6. Předáváte nebo sdílíte moje osobní údaje s jinými subjekty?

  Osobní údaje o svých zákaznících, sdílíme v rozsahu nezbytně nutném s přepravními společnostmi, a to pro účely plnění smlouvy. K údajům o návštěvnících našich webových stránek a zákaznících E-shopu má přístup také softwarová společnost, která spravuje naše webové stránky, a externí účetní firma. K údajům údajům o zákaznících našeho E-shopu a pohybech na konsignačních skladech mají přístup také vývojáři softwarové společnosti, kteří vyvíjejí a zajišťují účetní softwarové nástavby Tympana. V případě, že jste na našem e-mailing listu, má přístup k Vaší E-mailové adrese společnost, která pro nás zajišťuje software na rozesílání obchodních sdělení. V případě, že Vás oslovujeme prostřednictvím Facebooku, má k Vašim osobním údajům v potřebném rozsahu přístup Facebook sám a smluvní společnost, která pro nás zajišťuje marketing na sociálních sítích. Veškerá data včetně osobních údajů zákazníků jsou uložena na cloudech na serverech v EU. S veškerými externími dodavateli máme uzavřené smlouvy podle příslušných ustanovení GDPR.

 7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?

  Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii s výjimkou případů, kdy provedete objednávku zboží s doručením mimo EU.

 8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

  V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

  Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

 10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

  Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

 11. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

  Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

 12. Jak mám tuto žádost podat?

  Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.

 13. Do kdy mi Tympanum poskytne odpověď?

  Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

 14. Kolik stojí tato žádost?

  Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

 15. Dal jsem Tympanum souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

  Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků ve většině případů nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.