Ladislav Heryán

Poslední aktualizace: 25.9.2019 08:13


Spolupráce na titulech

Sami na této zemi? O Boží přítomnosti mezi námi

Ladislav Heryán: Sami na této zemi? O Boží přítomnosti mezi námi

Známý salesiánský kněz ve své nové audioknize vede posluchače k tomu, aby si uvědomil, jak intenzivně nás Boží přítomnost obklopuje. Není místa, kde bychom se s Bohem nemohli setkat, ať je to nemocniční pokoj, nebo rockový koncert. Jde jen o to, abychom se neuzavírali do ulit svých představ, předsudků a zatvrzelosti. V desítkách příběhů ze svého působení se Ladislav Heryán dotýká nejrozmanitějších lidských osudů a vybízí nás, abychom otevřeli oči svých srdcí a vyšli Boží přítomnosti mezi námi naproti. Audioknihu načetl a na kytaru doprovodil sám autor. 

Více informací

Stopařem na této zemi

Ladislav Heryán: Stopařem na této zemi

Audiokniha  známého  salesiánského  kněze  a  pedagoga  a  biblisty,  je  volným  pokračováním  autorovy  úspěšné  a  moudré  knihy  Exotem  na  této  zemi.  Příběhy  z  Heryánovy  kněžské  služby  plné setkání  s  nejrůznějšími  lidmi  všech  společenských  vrstev  prolíná  autor  se  svým  osobitým  výkladem  biblických  příběhů.  Heryán  hledá  a  nachází  mezi  světem  biblických  poselství  a  leckdy  bolestivými  životními  cestami  svých  přátel  překvapivé  pararely.    Spojujícím  leitmotivem  audioknihy  je  téma  Boží  velkorysosti.  Její  uvědomění  vede  člověka  k  radosti,  svobodě  a  také  chuti přispět  svým  vlastním  dílem  na  pomoc  druhým  lidem,  i  těm  na  nejmenjším,  nejvíce  osamělým,  samém  okraji  společnosti.  Ladislav  Heryán  ukazuje,  že  skutečná  velkorysost  a  milosrdenství,    o  kterém  mluví  Bible,  může  přijít  skrze  všechny,  kteří  věří,  že  pomáhat  lze  bez  předsudků,  nejrůznějšcíh  „ale“,  „když“  a  „pokud“.    

 

Více informací

Exotem na této zemi - POSLEDNÍ KUSY

Ladislav Heryán: Exotem na této zemi - POSLEDNÍ KUSY

Audiokniha  známého  salesiánského  kněze  a  pedagoga,  „pastýře  undergroundu“,  je  putováním  po  stopách  Božího  milosrdenství  na  této  zemi.  Krátké  příběhy  jsou  vyprávěny  samotným  autorem  a  doprovázeny  jeho  vlastní  hudbou.  Setkávají  se  v  nich  dva  světy:  svět  Heryánovy  kněžské  každodennosti  vyplněný  setkáními  s  lidmi  z  různých  vrstev  společnosti,  vesměs  ale  z  jejích  okrajů,  a  svět  biblických  poselství  a  podobenství. Ty  vnášejí  do  naší  současnosti  paprsky  pochopení  a  smyslu,  ale  také  nastavují  zrcadlo  naší  pýše  a  sobectví.  Heryán  ukazuje,  jak  je  svět  naplněn  Božím  milosrdenstvím,  které  nás  v  každé  chvíli  vybízí  k  tomu,  abychom  změnili  naše  uvažování  a  nechali  se  jím  prostoupit.  Jednotlivé  kapitoly-příběhy  knihy  zaujmou  bezprostředností  a  upřímností,  s  jakou  nahlížejí  v  Boží  perspektivě  aktuální  dění  kolem  nás,  a  prohlubují  touhu  po  obrácení  srdcí.

 

Více informací