Eric Berne

Poslední aktualizace: 21.8.2018 11:06


Spolupráce na titulech

Jak si lidé hrají

Eric Berne: Jak si lidé hrají

Přestaňme  hrát  hry,  začněme  autenticky  žít! 

Když  kniha  Jak  si  lidé  hrají  vyšla  před  bezmála  padesáti  lety  poprvé,  stala  se  revolučním psychologickým  textem,  umožňujícím  porozumět  tomu,  co  se  skutečně  děje  mezi  lidmi  během základních  sociálních  interakcí.  Všichni  hrajeme  hry.  Některé  mohou  být  docela  nevinnou stereotypní  zábavou,  jiné  přerůstají  v  posledku  škodlivé  opakování  nefunkčních  životních  vzorců. Ať  už  jsou  to  sexuální  hry  se  zástupci  druhého  pohlaví,  manželské  hry  s    partnery,  mocenské  hry s  našimi  šéfy  nebo  soutěživé  hry  s  přáteli.  Audiokniha  Jak  si  lidé  hrají  odhaluje  mechanismy,  kterév  našem  chování  mohou  sloužit  jako  náhrada  za  opravdové  prožívání  důvěrných  vztahů  a ukazuje  způsob,  jak  se  neplodnému  hraní  her  vyhnout.  Díky  své  myšlenkové  pronikavosti  si publikace  Jak  si  lidé  hrají  právem  vysloužila  označení  „prvního  skutečně  vědeckého  díla  z  oboru psychologie  všedního  dne“.

 

Více informací