Martin Pechlát

Poslední aktualizace: 1.10.2018 13:34


Spolupráce na titulech

Hipík

Paulo Coelho: Hipík

Ve  svém  zatím  nejvíce  autobiografickém  románu  se  Paulo  Coelho  vrací  do  svého  mládí,  do  doby přelomu  60.  a  70.  let  20.  století.  Mladý  Brazilec  Paulo  a  Nizozemka  Karla  se  setkávají  v Amsterdamu,  tehdejším  ohnisku  hnutí  hippies,  který  se  stává  jedním  z  cílů  Paulovy  první  cesty  za moře.  Namísto  plánovaného  cestování  po  Evropě  se  však  Paulo  nechá  přesvědčit  a  nastoupí  s Karlou  do  autobusu  směřujícího  do  Káthmándú.  Román  je  na  jedné  straně  kronikou  cesty  Paula  a ostatních  spolucestujících,  na  druhé  straně    svědectvím  o  bouřlivých  šedesátých  letech  a myšlenkách,  kterými  byly  neseny.  Hipík  je  knihou  o  lidech,  kteří  tápou  a hledají, ale hledají poctivě.  Je  příběhem  těch,  kteří  poslechli  výzvu: „Prodej  své  vědomosti  a  kup  si  místo  ve své  duši,  které  naplníš  absolutnem.  Protože  moudrost  mužů  a  žen  je  bláznovství  před  Bohem.“

 

Více informací