Pavel Kosatík

Poslední aktualizace: 22.11.2018 17:48


Spolupráce na titulech

Jiný T.G.M.

Pavel Kosatík: Jiný T.G.M.

Masaryk  pro  20.  21.  století 

Masarykův  plastický  obraz  pojmenovává  jeho  imponující  vlastnosti  a  polemicky  se  vyrovnává  s jeho  omyly.  Líčí  prezidenta   Masaryka  jako  ideového  rváče  na  cestě  za  vizemi,  o  jejichž  mravní oprávněnosti  je  přesvědčen.  Výsledkem  zápasů  je  sporné  pozitivní  dílo:  stát,  o  kterém  snily generace  předků.  Zároveň  zakladatel  paradoxně  zatížil  stát  břemeny,  která  se  časem  ukázala neúnosná.  Audokniha  Jiný  TGM  v  podání  Pavla  Batěka  je  pro  všechny,  kdo  přemýšlejí  o  české provinčnosti  demokracii  a  o  tom,  jak  ji  udržet.  Zároveň  přináší  víc  života  a  pochybností  než pomníků  a  svatých  obrázků.  

Více informací