Ludmila Vaňková

Poslední aktualizace: 28.5.2019 09:02


Spolupráce na titulech

Žena pro třetího krále

Ludmila Vaňková: Žena pro třetího krále

Žena pro třetího krále 

Dvakrát usedla královna Richenza na český královský trůn, moc a koruna ji však nezaslepily… 

Královna Richenza, jedna z nejzajímavějších ženských postav českých dějin na počátku 14. století přichází do Čech coby velmi mladá nevěsta krále Václava II., plná nadějí a iluzí. O ty jí velmi rychle připraví nejen sám Václav, ale hlavně jeho děti a jejich chůvy, které milovaly jeho zesnulou ženu Gutu Habsburskou. Je sotva dospělá, když její manžel umírá a zanechá ji napospas svým dědicům a vzpurné šlechtě. I přesto a nebo právě proto si Richenza troufla být svobodnou ženou a vzdorovat předsudkům, kterým může být vystavena i královna, jež nepřestala milovat kdysi prvního muže království, pana Jindřicha z Lipé.

 

Více informací