ADVENTNÍ NEDĚLE


První adventní neděle v tomto roce je 27. listopadu 2022 
Přestože by měl být advent spíš klidným obdobím, kdy děti otevírají adventní kalendáře, zapalují se svíčky na adventních věncích, připravuje se cukroví a později se zdobí stromeček, pro mnohé lidi jde o přesný opak. Připravili jsme proto adventní pohádky pro krásné klidné chvilky v kruhu nejbližších. 
Advent (z latinského adventus: příchod, myšlen příchod Ježíše Krista) je v katolické církvi přípravná doba na Vánoce.
První adventní neděle potom může nastat mezi 27. listopadem až 3. prosincem, v tuto neděli začíná i církevní rok. Na Štědrý den pak končí i samotný Advent. Příští den 25. prosince (Narození Páně) začíná doba vánoční, která končí v neděli následující po 6. lednu (Zjevení Páně). O první adventní neděli se připomíná druhý příchod Krista. Druhá adventní neděle vyzývá k pokání. Třetí adventní neděle (dle novodobé tradice se nazývá též stříbrná) vyjadřuje radost z blížící se oslavy narození Páně. Katolická církev nazývá tuto neděli jako 'radostnou' (gaudete). Čtvrtá adventní neděle (zlatá) je ve znamení příprav na slavnost Narození Páně. Jde o 'postní' (laetare) neděli. Novodobé pojmenování adventních nedělí (zlatá, stříbrná) zřejmě pochází z dob první republiky a bylo převzato z německy hovořících oblastí. Nejvíce bylo rozšířeno hlavně mezi pražskými a židovskými obchodníky. Vlastní názvy (německy Silberner und Goldener Sonntag) pochází od zvýšených příjmů obchodů v dotyčné neděli. Klidný a nerušený poslech.

Pohádky pro Dášenku od Karla Čapka