Edice Tympanum Načteno

 

Nahrávky, které vydáváme v této edici, patří do přebrané tvorby. Čerpáme je z archivu Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana a z archivu Občanského sdružení Mluvící kniha. Oba archivy slouží zrakově postiženým, a proto i každou zakoupenou audioknihou z této edice podpoříte nevidomé a slabozraké spoluobčany. Část Vašich peněz totiž putuje zpět do těchto organizací, kde budou investovány na další rozšíření jejich audiofondu.

V této edici si můžete poslechnout tituly, které by jinak zůstaly před veřejností skryty.
Někdo by se mohl zeptat: Proč si to nenatočíte sami? Odpověď je prozaická: Zdá se nám zbytečné opětovně nahrávat něco, co již načteno bylo. Nahrávky, které v této edici vydáváme, jsou nově zvukově upraveny pro poslech širokou veřejností - například některé nahrávky z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E.Macana vznikly už před desítkami let a někdy i za téměř “polních” podmínek, a byly navíc opatřeny zvukovou navigací právě pro zrakově znevýhodněné.
Doufáme, že se Vám budou nově upravené nahrávky líbit!

 
Krátké představení obou organizací:

Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (KTN)
Příspěvková organizace pod Ministerstvem kultury
Posláním KTN je zpřístupňovat nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům informace i umělecké hodnoty, a to prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových záznamů, reliéfní grafiky a digitálních textů.
Půjčování bodových i zvukových knih osobně i poštou je pro jejich uživatele zdarma.
Knihovna audionahrávek vzniklých v produkci KTN má tisíce položek. Tvorba zvukových knih zde má hlubokou tradici, první nahrávky zde vznikaly už během šedesátých let 20. století.

Občanské sdružení Mluvící kniha
Nezisková organizace
Založeno v roce 1995 panem Pavlem Musilem. Podle jeho slov založil tuto iniciativu kvůli velmi omezenému množství zvukových knih pro nevidomé a navíc nebyl vždy spokojen s kvalitou děl, jejich technickou stránkou, či interpretací. Rozhodl se tedy proto spojit nároky nevidomého uživatele a zkušenosti mistra zvuku. Prací s mluveným slovem se zabývá od roku 1990 (Rádio Golem a později Rádio Echo). Podílel se také na výrobě slovesných nahrávek pro různá komerční nakladatelství. Zvukové knihy natočené Mluvící knihou jsou zařazené do slepecké knihovny KTN.